• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Επαγγελματική Συμβουλευτική

E-mail Εκτύπωση PDF

Η ενότητα περιλαμβάνει ένα συνοπτικό οδηγό επαγγελματικής συμβουλευτικής για φοιτητές ΑμεΑ και χρήσιμες ιστοσελίδες που μπορεί  να σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας (αυτογνωσία, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, προβολή προσόντων, διαχείριση δυσκολιών, απαιτούμενα προσόντα στην αγορά εργασίας κ.α.)

Προσόντα και Δεξιότητες : Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής για φοιτητές ΑμεΑ. Περιλαμβάνει (ι) Διερεύνηση προσόντων, (ιι) Σωστή επιλογή επαγγέλματος, (ιιι) Διαδικασία αναζήτησης εργασίας, (ιv) Διεκδίκηση θέσης εργασίας.

You are here: ΑΜΕΑ Επαγγελματική Συμβουλευτική