• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Πληροφορίες για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας

E-mail Εκτύπωση PDF

Μετά την επιλογή του/των μεταπτυχιακού προγράμματος είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας σας. Η υποβολή ενός άρτιου φακέλου αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας σας.

Κάθε φορέας δύναται να ζητά μια σειρά δικαιολογητικών προκειμένου να εξετάσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει πάντα να μελετά με μεγάλη προσοχή την προκήρυξη του Π.Μ.Σ., στο οποίο ενδιαφέρεται να ενταχθεί.

Συνήθως, ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 •  Ειδικό έντυπο αίτησης
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 •  Βιογραφικό σημείωμα
 •  Δήλωση σκοπού και κινήτρων
 •  Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 •  Συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •  Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 •  Βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος στην οποία εμφανίζεται η σειρά αποφοίτησης του υποψηφίου
 • Πτυχιακή Εργασία η τυχόν δημοσιεύσεις
You are here: Υποτροφίες Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας