• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

E-mail Εκτύπωση PDF

Εάν είστε πτυχιούχοι ή σκοπεύετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό, είναι σκόπιμο να ενημερωθείτε για τους φορείς, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας.

Έχετε υπόψη ότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε χώρες του εξωτερικού είναι απαραίτητη για την πρόσληψη στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι φορείς που αποφαίνονται για την αναγνώριση και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι:

You are here: Μεταπτυχιακές Σπουδές Αναγνώριση τίτλων σπουδών