• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Σύνθεση του Βιογραφικού Σημειώματος

E-mail Εκτύπωση PDF

Η βασική δομή ενός βιογραφικού σημειώματος περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στη συνέχεια. Διάλεξε τις θεματικές ενότητες στις οποίες θα αναφερθείς στο βιογραφικό σου σημείωμα και κατάγραψε τα στοιχεία σου. Επιπλέον, μπορείς να δημιουργήσεις και εσύ κάποιες θεματικές ενότητες οι οποίες δεν αναφέρονται στον παρόντα οδηγό και που ταιριάζουν περισσότερο στις ικανότητες και στις δεξιότητες που θέλεις να αναδείξεις.     

Προσωπικά στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία είναι η θεματική ενότητα η οποία πάντα προπορεύεται σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Ανάφερε ολόκληρο το όνομα σου, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ημερομηνία γέννησης. Προαιρετικά, μπορείς να δώσεις πληροφοριακά  στοιχεία για το αν είσαι παντρεμένος ή άγαμος, τον τόπο γέννησης, την υπηκοότητα, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Σημείωση: Εάν επιθυμείς να αποστείλεις το βιογραφικό σου σε διάφορες χώρες, σημείωσε εντός παρενθέσεως το διεθνή αριθμό κλήσης της χώρας σου και τον αριθμό κλίσης της περιοχής σου, ενώνοντας τους δύο κωδικούς με μια παύλα π.χ. (30-210) 512 7612 για έναν τηλεφωνικό αριθμό στην Αθήνα.  

Στόχος Σταδιοδρομίας

Η αναφορά είναι προαιρετική και αυτό που αναφέρεται θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη θέση στην οποία υποβάλλεις το βιογραφικό σου σημείωμα αλλά και με τα προσόντα σου. Οι στόχοι σου θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί αλλά ταυτόχρονα να ενέχουν και κάποια στοιχεία φιλοδοξίας.

Εκπαίδευση

Ξεκίνησε από το πιο πρόσφατο ή σημαντικό τίτλο σπουδών σου. Στη συνέχεια ανάφερε όλα τα επίπεδα σπουδών, μέχρι το Λύκειο, τα ονόματα των Τμημάτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου φοίτησες και τους ακριβείς τίτλους των διπλωμάτων που έχεις αποκτήσει. Ο βαθμός πτυχίου αναφέρεται μόνον εάν είναι υψηλός. Σε αυτήν την ενότητα μπορείς να αναφέρεις και τη συμμετοχή σου σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus).      

Διακρίσεις

Ανάφερε υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σου απονεμήθηκαν. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν είναι ο τίτλος της υποτροφίας ή της διάκρισης, το Ίδρυμα χορήγησης, το χρονικό διάστημα χορήγησης και ο λόγος για τον οποίο διακρίθηκες.

Δημοσιεύσεις - Μελέτες - Εργασίες

Σε αυτήν την ενότητα, για κάθε δημοσίευση που έχεις, πρέπει να καταγράψεις τον τίτλο του άρθρου, τους συγγραφείς, το επιστημονικό έντυπο δημοσίευσης (περιοδικό, βιβλίο, εφημερίδα, πρακτικά), τον τόμο, τεύχος, ημερομηνία, σελίδες.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Σεμινάρια

Ανάφερε τα σεμινάρια, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχεις παρακολουθήσει. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν είναι ο τίτλος του σεμιναρίου, ο φορέας υλοποίησης, η διάρκεια του σεμιναρίου, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής του.

Γνώσεις Η/Υ

Ανάφερε τις γνώσεις που κατέχεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, απαραίτητων «euroskills» σε κάθε θέση εργασίας. Δεν αρκεί μόνο η αναφορά «καλή γνώση χειρισμού Η/Υ». Πρέπει να δώσεις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως: Λειτουργικά Συστήματα που γνωρίζετε (DOS, UNIX), Γλώσσες προγραμματισμού(FORTRAN, COBOL, PASCAL), εφαρμογές λογισμικού: πακέτα σχεδίασης, στατιστικής κλπ, Βάσεις δεδομένων, διαχείριση δικτύων, Internet κλπ.     

Επαγγελματική Εμπειρία

Η ενότητα αυτή μαζί με την ενότητα που αναφέρεις στις σπουδές σου είναι οι σημαντικότερες του βιογραφικού σου σημειώματος.  

 • Χρονικό διάστημα: Σημείωσε τις ημερομηνίες που διαγράφουν το διάστημα κατά το οποίο εργάστηκες σε μια θέση. Αν το διάστημα είναι μεγάλο, τότε ανάφερε μόνο τα χρόνια. Εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών σου συμμετείχες σε κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, άμισθα ή έμμισθα, μπορείς να το αναφέρεις ως επαγγελματική εμπειρία, καθώς έτσι πιστοποιείται μια πρώτη επαφή με τον κόσμο εργασίας.
 • Στοιχεία εργοδότη: Δώσε στοιχεία για την επιχείρηση, το ίδρυμα, ή το φορέα στον οποίο εργάστηκες κατά το παρελθόν, δηλαδή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη, όπως επίσης και το είδος της επιχείρησης ή τον κλάδο στον οποίο ανήκει (π.χ. Μεταφορές και υλικοτεχνική υποδομή, Χρηματοοικονομικός έλεγχος).
 •  Θέση εργασίας: Στη συνέχεια αναφέρε τον τίτλο της θέσης εργασίας που κατείχες και συνέχισε την περιγραφή σου με το να παραθέσεις σε τηλεγραφικό ύφος τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιελάμβανε η θέση εργασίας. Απαραίτητο επίσης είναι να αναφέρεις και το χρονικό διάστημα το οποίο έχεις μείνει σε μια θέση.
 • Στρατιωτική θητεία: Οι άνδρες υποψήφιοι που έχετε εκπληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία καλό είναι να το αναφέρετε εδώ,  με την προϋπόθεση ότι και κατά τη διάρκεια αυτής είχατε μια δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της θέσης εργασίας. Εάν, για παράδειγμα, η θέση αφορά στο τμήμα προμηθειών μιας εταιρείας, η αναφορά πως στη διάρκεια της στρατιωτικής σας θητείας υπηρετήσατε σε θέση υπευθύνου εφοδιασμού είναι ένα στοιχείο που θα συνεκτιμηθεί.

Τέλος, θα πρέπει να έχεις κατά νου να προσαρμόζεις όσο το δυνατό περισσότερο την επαγγελματική σου εμπειρία στις απαιτήσεις της θέσης για την οποία ενδιαφέρεις, καθώς επίσης και στις ανάγκες της εταιρείας ή του οργανισμού στον οποίο απευθύνεσαι - targeted C.V.        

Ξένες Γλώσσες

Ανάφερε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζεις και το επίπεδο της γνώσης αυτών με ένα χαρακτηρισμό. Είθισται να δίνονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών για καθεμία από αυτές, ο φορέας από τον οποίο έχει απονεμηθεί  και η ημερομηνία απόκτησής αυτών.  

Άλλες γνώσεις

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καταγραφούν εξειδικευμένες γνώσεις που έχεις και οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες. Τέτοιες γνώσεις μπορεί να είναι η μετάφραση επιστημονικής/ τεχνικής ορολογίας ή ό,τι άλλο κρίνεις ότι έχει σχέση με το αντικείμενο της θέσης.

Προσωπικά ενδιαφέροντα

Η ενότητα αυτή είναι προαιρετική. Καλό είναι να αναφέρεις στοιχεία που θα συμπληρώσουν την εικόνα σου και θα σε διαφοροποιήσουν από άλλους. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν μια προσωπική χροιά στο βιογραφικό σου και ενδεχομένως επιπλέον ερεθίσματα στον αναγνώστη για να επικοινωνήσει μαζί σου. Επιπλέον, στην ενότητα αυτήν μπορείς να δώσεις πληροφορίες για τη συμμετοχή σου σε μία αθλητική ή πολιτιστική ομάδα, σε δραστηριότητες του δήμου κλπ, Σε κάθε περίπτωση η αναφορά στα προσωπικά ενδιαφέροντα θα πρέπει να είναι λιτή.  

Συστάσεις

Συνήθως στην ενότητα αυτή σημειώνεται: «Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν». Αν όμως επιθυμείς να δώσεις περισσότερες πληροφορίες για τις συστατικές επιστολές που διαθέτεις, θα πρέπει να αναφέρεις το ονοματεπώνυμο του ατόμου που δίνει τις πληροφορίες για σένα, το όνομα του οργανισμού ή της επιχείρησης που εργάζεται και τη θέση που κατέχει. Η επαγγελματική ιδιότητα των ατόμων που θα δώσουν συστάσεις πρέπει να εγγυάται το κύρος των πληροφοριών.

You are here: Οδηγός Εύρεσης Εργασίας Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας Βιογραφικό Σημείωμα