• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προσόντα και επαγγελματικές ικανότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις από τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει προσδιορίσει κάποιες επαγγελματικές ικανότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για τους υπαλλήλους της. Τα πιο σημαντικά προσόντα και επαγγελματικές ικανότητες που προσπαθούν να εντοπίσουν οι επιλογείς προσωπικού στους υποψήφιους είναι τα εξής:

Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων

Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες και στοιχεία, με τρόπο ώστε να συμβάλλει στον εντοπισμό των προβλημάτων καθώς και στο σχεδιασμό πρόσφορων λύσεων.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι:

 • Αναλυτική σκέψη
 • Συνθετική σκέψη
 • Ευελιξία - προσαρμοστικότητα
 • Αποφασιστικότητα
 • Δημιουργικότητα

Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Είναι η ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας ανθρώπινων σχέσεων. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει τη συλλογική και αποτελεσματική δράση μέσα επιχείρηση.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: 

 • Συνεργατικότητα
 • Αυτοέλεγχος
 • Πειθώ και επιρροή
 • Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

Ικανότητα διοίκησης

Είναι η ικανότητα, χάρη στην οποία προτρέπετε τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι:

 • Οργανωτικότητα
 •  Έλεγχος
 • Προγραμματισμός
 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 •  Ικανότητα διοίκησης ομάδων
You are here: Οδηγός Εύρεσης Εργασίας Διαδικασία επιλογής Συνέντευξη πρόσληψης