• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Εκπαιδευτικό Σύστημα Γαλλίας

E-mail Εκτύπωση PDF

france

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας, είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε, αρχικά, σχετικά με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Το γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα 3-5-8, το οποίο, διαφέρει αρκετά από το αντίστοιχο ελληνικό ως προς τη διάρθρωση των σπουδών.Προπτυχιακές σπουδές

Στη Γαλλία ο πρώτος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS.

Τα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Πανεπιστήμια και τις Grandes ecoles.

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα, τα οποία παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων. Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο απαιτεί κατοχή του τίτλου «Baccalauréat», αντίστοιχου με το Απολυτήριο Λυκείου στην Ελλάδα.

Οι (Grandes Écoles) είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε κλάδους επιστημών που δεν καλύπτονται από τα Πανεπιστήμια, όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες, η Αρχιτεκτονική, το Δικαστικό Σώμα, κ.ά. Για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διεξάγονται διαγωνισμοί και απαιτούνται ένα με δύο έτη προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

Μεταπτυχιακές σπουδές Master

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι φοιτητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός ελληνικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Γαλλία:

 • Master professionnel (Diplômed' EtudesSupérieuresSpécialisées/DESS), το οποίο συνδέεται περισσότερο με τον εργασιακό τομέα και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.
 • Master recherche (Diplômed' EtudesApprofondies/DEA), το οποίο περιλαμβάνει τη σύνταξη διπλωματικής εργασίας ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της διμερούς πανεπιστημιακής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας, ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια έλαβαν πριν από λίγα χρόνια την πρωτοβουλία για την δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε διάφορους τομείς. Τα προγράμματα δεν έχουν δίδακτρα, δέχονται περιορισμένο αριθμό φοιτητών (Έλληνες, Γάλλους, αλλά και φοιτητές τρίτων χωρών), τα μαθήματα γίνονται κατά κανόνα στη γαλλική γλώσσα και απαιτείται συνήθως κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων.

Doctorat

Το Doctorat διαρκεί από δύο έως τέσσερα έτη και απονέμεται με τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση πρωτότυπης έρευνας. Δικαίωμα να συνεχίσουν σε διδακτορικό έχουν οι κάτοχοι DEA ή κατ' εξαίρεση όσοι παρουσιάζουν εξαιρετικό ερευνητικό έργο.