• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Εκπαιδευτικό Σύστημα Γερμανίας

E-mail Εκτύπωση PDF

germany

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας, είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε, αρχικά, σχετικά με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι το πολυσύνθετο, σε μεγάλο βαθμό νομικά ρυθμιζόμενο σύστημα μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στη Γερμανία υπάρχουν συνολικά 371 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσια και ιδιωτικά: 110 Pανεπιστήμια (Universitäten) που συμπεριλαμβάνουν τεχνολογικά πανεπιστήμια (Technische Universitäten), 207 Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschule), 55 σχολές μουσικής (Musikhochschulen), καλών τεχνών (Kunsthochschulen) και κινηματογράφου (Filmhochschulen).

Οι τίτλοι σπουδών που απένειμαν τα γερμανικά πανεπιστήμια μέχρι πρόσφατα ήταν το Diplom και το MagisterArtium. Μετά τη Διακήρυξη της Bologna, οι τίτλοι σπουδών αντικαταστήθηκαν με Bachelor και Master αντίστοιχα, ενώ κάποια πανεπιστήμια εξακολουθούν να απονέμουν το Diplom για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, κυρίως για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές.

Προπτυχιακές σπουδές

Η εισαγωγή σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία προϋποθέτει απολυτήριο λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή επιτυχής συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το International Baccalaureat (IB), δηλ. το διεθνές απολυτήριο, το οποίο επιλέγουν όσοι θέλουν να σπουδάσουν απευθείας στο εξωτερικό, επιτρέπει επίσης την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια της Γερμανίας. Επίσης, είναι απαραίτητο να έχετε παρακολουθήσει στο λύκειο την κατεύθυνση που είναι σχετική με τη σχολή που θα επιλέξετε στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ορισμένοι κλάδοι σπουδών, όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, υπόκεινται σε περιορισμό του αριθμού εισακτέων (numerusclausus).

Μεταπτυχιακές σπουδές

Στη Γερμανία ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών (Master) διαρκεί 1 ή 2 έτη. Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα γίνονται απευθείας στα Πανεπιστήμια και η διαδικασία, καθώς και ημερομηνίες υποβολής φακέλου υποψηφιότητας διαφέρει από ίδρυμα σε ίδρυμα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε αλλοδαπούς φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία και πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα, περίπου 640 αγγλόφωνα προγράμματα. Πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης και στη Γερμανική Ακαδημαϊκής Υπηρεσίας Ανταλλαγών (DAAD).

Διδακτορικό

Στη Γερμανία υπάρχουν δυο τρόποι απόκτησης διδακτορικού τίτλου: μέσω του κλασσικού ‘μοντέλου δασκάλου-μαθητευόμενου’ ή μέσω των ‘δομημένων διδακτορικών προγραμμάτων’.

Είναι σημαντικό, να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. Η απόφαση αποδοχής αφορά αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου ο σημαντικότερος ρόλος είναι αυτός του επιβλέποντα καθηγητή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να συγγράψει την διατριβή του στην αγγλική ή κάποια άλλη γλώσσα.