• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Εκπαιδευτικό Σύστημα Η.Π.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF

usa Στις Η.Π.Α. υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (περίπου 1.700 Πανεπιστήμια) που προσφέρουν περισσότερα από 35.000 προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. διακρίνονται σε δημόσια και ιδιωτικά. Στα δημόσια ιδρύματα φοιτούν πάνω από 20.000 σπουδαστές και τα δίδακτρα τους κυμαίνονται συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα από τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα ιδιωτικά ιδρύματα στηρίζονται σε έσοδα που προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών, δωρεές, ιδιωτικά συμβόλαια ή άλλους πόρους. Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια φοιτούν συνήθως λιγότεροι από 20.000 φοιτητές, ενώ στα ιδιωτικά κολέγια φοιτούν λιγότεροι από 2.000 φοιτητές.

Με εξαίρεση τον οικονομικό παράγοντα, δεν υπάρχουν άλλες διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς προγράμματα υψηλής ποιότητας προσφέρονται και από τις δύο κατηγορίες ιδρυμάτων.

Το ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες, αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται στα μέσα ή στα τέλη Μαΐου.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • 4 Year Colleges - Κολέγια

Ονομάζονται έτσι επειδή προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών και με την ολοκλήρωσή τους απονέμεται ο τίτλος Bachelor's Degree, ο οποίος αντιστοιχεί στο Πτυχίο που απονέμεται από τα ελληνικά ΑΕΙ. Κάποια από αυτά προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ, ως επί το πλείστον, δεν παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

 • Universities - Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Πολλά Πανεπιστήμια αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κολέγια.

 • Institutes - Ινστιτούτα

Τα Ινστιτούτα προσφέρουν συνήθως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία είναι εξειδικευμένα σε ένα κλάδο επιστημών. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα Ινστιτούτα όπως Institutes of Technology, Institutes of Fashion, Institutes of Art & Design, τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα στους κλάδους επιστημών που καλύπτουν.
Σύστημα Βαθμολόγησης / Credit Hours

Τα περισσότερα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και με την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους ο φοιτητής συμπληρώνει μονάδες τα λεγόμενα credits ή credit hours.

Αξιολόγηση Αμερικανικών Πανεπιστημίων

Δεν υπάρχει επίσημη λίστα με τα καλύτερα 10, 20, 50 ή 100 Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. Οι αξιολογήσεις των πανεπιστημίων που είναι πιθανό να συναντήσετε στον τύπο, γίνονται συνήθως από δημοσιογράφους και ενδέχεται να στηρίζονται σε ποικιλία κριτηρίων, στα οποία δεν περιλαμβάνεται πάντα η ποιότητα των σπουδών. Συνεπώς, συνίσταται να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με αξιολογήσεις που δεν εξηγούν λεπτομερώς τα κριτήρια στα οποία στηρίζονται.

Το σύστημα των μονάδων βασίζεται στον αριθμό των ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Στα περισσότερα μαθήματα αντιστοιχούν 3 μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού μονάδων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. είναι:

Ένα καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το οποίο καθορίζεται από:

 • Μέσο όρο πρώτου πτυχίου (απαιτείται συνήθως 7 - 7.5/10)
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Καλό βιογραφικό σημείωμα
 • Η επίδοση σε τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων GRE/ GRE subjecttest/ GMAT
 • Η επίδοση σε τεστ γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. σε γενικές γραμμές δέχονται υποψηφίους που έχουν λάβει στο TOEFL βαθμό άνω του 213 στο computer-based test ή άνω του 550 paper-based test.
 • Βεβαίωση από την τράπεζα ή την εφορία από την οποία αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα διδάκτρων και διαμονής.

Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας

 • Αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
 • Τίτλο σπουδών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές