• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Εκπαιδευτικό Σύστημα Μ.Βρετανία

E-mail Εκτύπωση PDF

 g.b

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν περίπου 100 κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους σχεδόν τους τομείς επιστημών. Ορισμένα πανεπιστήμια είναι διαρθρωμένα σε κολέγια, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University of London), που αποτελείται από 50 περίπου κολέγια και ινστιτούτα.


Προπτυχιακές σπουδές

Οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο συνήθως διαρκούν τρία χρόνια και οδηγούν σε πτυχίο ‘Bachelor’. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο και ως επί το πλείστον χωρίζεται σε τρεις περιόδους, ωστόσο, υπάρχουν ιδρύματα τα οποία ακολουθούν το σύστημα των εξαμήνων. 
Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία διαφέρουν τόσο στην οργάνωση τους, όσο και στον τρόπο διεξαγωγής και διδασκαλίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων με διδασκαλία:

• Τα προγράμματα ‘Masters’, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και σεμινάρια, καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, και 
• τα προγράμματα ‘diploma’ ή ‘certificate’, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και σεμινάρια, αλλά δεν περιλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου:

• Master (M.Sc-Master of Science, MEng.- Master of Engineering, MA-Master of Arts, MBA-Master in Business Administration, LL.M-Master in Law)
• Master of Philosophy (M.Phil)
• Doctorate of Philosophy (Ph.D., D.Phil)

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται σε προγράμματα 12μηνης συνεχούς παρακολούθησης (full-time), ενώ σε πολλά από αυτά υπάρχει η δυνατότητα για μερική παρακολούθηση του προγράμματος (part-time). Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα σπουδών αυξάνεται από 12, σε 24 μήνες. Το MBA με part-time παρακολούθηση ολοκληρώνεται σε 36 μήνες. Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες οι εξ αποστάσεως σπουδές - Distance Learning Master’s programmes.

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

• International Centre for Distance Learning – http://icdl.open.ac.uk 
• Open University – http://www.open.ac.uk

PhD

Εάν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, θα πρέπει πρωτίστως, να προμηθευτείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών που εκδίδει ανεξάρτητα η κάθε Σχολή ή το Τμήμα. Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν καθηγητή, ο οποίος ειδικεύεται στον κλάδο που σας ενδιαφέρει, και να επικοινωνήσετε μαζί του προκειμένου να αναλάβει ως επιβλέπων καθηγητής της διατριβής σας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Κάθε πανεπιστήμιο, καθώς και τμήμα πανεπιστημίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή υποψηφίων. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των βρετανικών πανεπιστημίων είναι σε γενικές γραμμές:

• Βαθμός πτυχίου άνω του 6.5/10 σε σχετικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
• Συστατικές επιστολές από καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου, 
• Βιογραφικό σημείωμα 
• Συνοδευτική επιστολή 
• Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες:

Το IELTS (International English Language Testing System- http://www.ielts.org) είναι πλέον το πιο κοινά αποδεκτό αποδεικτικό γλωσσομάθειας, ενώ αποδεκτά γίνονται επίσης το TOEFL και κατά περίπτωση το Cambridge Certificate of Proficiency και το GCE '0'.
Όσον αφορά στο IELTS, τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν από τον υποψήφιο να έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο του 6.5 ή 7.

Για το τεστ TOEFL, τα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτούν από τον υποψήφιο να έχει αποκτήσει βαθμό μεγαλύτερο του 575 - 600 στο paper-based test ή μεγαλύτερο του 250 στο computer-based test.