• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

«Κοινωνία των Πολιτών»

 Η έννοια «Κοινωνία τωνvolunteer7 Πολιτών» στην Ελλάδα εμφανίζεται στα χρόνια της μεταπολίτευσης και αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα για τη δημιουργία ενός ρεύματος αλλαγής, που μαζί με τον εθελοντισμό οδηγούν στην υπεράσπιση της σύγχρονης Δημοκρατίας και των συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Εργαλείο έκφρασης και δράσης της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί η ύπαρξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι γνωστές ΜΚΟ, με κεντρικό πυρήνα τις εθελοντικές δράσεις.

Στην Ελλάδα οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δημιουργούνται στις αρχές της δεκαετίας του 80 και ουσιαστικά ο εθελοντισμός αλλάζει μορφή και από την κλασική αλτρουιστική του διάθεση μετατρέπεται σε μια πιο δομημένη δράση διασφάλισης κοινωνικών δικαιωμάτων και προσφοράς βοήθειας.

Στα μέρες μας οι μη κυβερνητικές οργανώσεις  περικλείουν πολλά πεδία δράσης και κατά κύριο λόγο κατηγοριοποιούνται στις εξής βασικές κατηγορίες:

1.    Περιβαλλοντικές – Οικοπροστασίας
2.    Κοινωνικές – Πολιτιστικές
3.    Ανθρωπιστικές

 Σε κάθε  πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Οι εν δυνάμει εθελοντές μπορούν επιλέγωντας  το σύνδεσμο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ηπείρου να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο και στα τρία πεδία παρέμβασης και να ενημερωθούν για τις ανοιχτές προσκλήσεις εθελοντικής απασχόλησης.

Αντίστοιχα επιλέγωντας τον σύνδεσμο Μη Κυβερνητικές Οργνανώσεις θα μεταφερθούν στον ιστότοπο anthropos.gr όπου υπάρχει ενημερωμένη λίστα με τις περισσότερες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

 

 

You are here: Αναζήτηση Εθελοντικών Δράσεων