• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Γαλλία

E-mail Εκτύπωση PDF

france

Ο συναγωνισμός για την κάλυψη των θέσεων που προσφέρονται στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι έντονος. Η τελική επιλογή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πληρότητα και στην ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα/τα σπουδών, θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Πανεπιστημίων και να αποστείλετε την ‘’Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master’’ (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Μάστερ).

 

Στη συνέχεια ετοιμάζετε και αποστείλετε τον φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών:

 • Αναλυτική βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο
 • Τίτλο σπουδών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας

Όσον αφορά στο επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το Πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά, αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (DELF 2, Sorbonne 1, DALF, TCF η TEF niveau 4), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.