• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Η.Π.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. είναι:

Ένα καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το οποίο καθορίζεται από:

 • Μέσο όρο πρώτου πτυχίου (απαιτείται συνήθως 7 - 7.5/10)
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Καλό βιογραφικό σημείωμα
 • Η επίδοση σε τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων GRE/ GRE subjecttest/ GMAT
 • Η επίδοση σε τεστ γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. σε γενικές γραμμές δέχονται υποψηφίους που έχουν λάβει στο TOEFL βαθμό άνω του 213 στο computer-based test ή άνω του 550 paper-based test.
 • Βεβαίωση από την τράπεζα ή την εφορία από την οποία αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα διδάκτρων και διαμονής.

Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας

 • Αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
 • Τίτλο σπουδών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
-