• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Βρετανία

E-mail Εκτύπωση PDF

g.b 

Κάθε πανεπιστήμιο, καθώς και τμήμα πανεπιστημίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή υποψηφίων. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των βρετανικών πανεπιστημίων είναι σε γενικές γραμμές:

 • Βαθμός πτυχίου άνω του 6.5/10 σε σχετικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 • Συστατικές επιστολές από καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου,
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες:

Το IELTS (International English Language Testing System- http://www.ielts.org) είναι πλέον το πιο κοινά αποδεκτό αποδεικτικό γλωσσομάθειας, ενώ αποδεκτά γίνονται επίσης το TOEFL και κατά περίπτωση το Cambridge Certificate of Proficiency και το GCE '0'.
Όσον αφορά στο IELTS, τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν από τον υποψήφιο να έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο του 6.5 ή 7.

Για το τεστ TOEFL, τα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτούν από τον υποψήφιο να έχει αποκτήσει βαθμό μεγαλύτερο του 575 - 600 στο paper-based test ή μεγαλύτερο του 250 στο computer-based test.