• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Γερμανία

E-mail Εκτύπωση PDF

germany

 Αφού επιλέξετε πρόγραμμα/τα σπουδών και ενημερωθείτε πλήρως για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Γερμανικού ιδρύματος, θα πρέπει να ετοιμάσετε και να αποστείλετε το φάκελο υποψηφιότητας σας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα, επισήμως μεταφρασμένα στην Γερμανική ή στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με το επιλεγόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:Καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή ή την απόρριψη σας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί κατά κύριο λόγο η πληρότητα και η ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας που θα καταθέσετε.

 • αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
 • τίτλο σπουδών
 • απολυτήριο Λυκείου
 • βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • συνοδευτική επιστολή
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας
 • συστατικές επιστολές

Επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι η γερμανική. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να χειρίζονται άρτια την γερμανική γλώσσα. Για τα γερμανόφωνα Master γίνονται δεκτά τα πτυχία TestDaF - Niveaustufe 4,C2 (Goethe-Institut), DSH «DeutscheSprachprüfungfürdenHochschulzugangausländischerStudienbewerber»

Ωστόσο, η γνώση της γερμανικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την είσοδο σε πολλά διεθνή προγράμματα σπουδών (internationaldegreeprogrammes). Για τον λόγο αυτό, συχνά απαιτείται η εξακρίβωση των κατάλληλων ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα (συνήθως τίθεται η προϋπόθεση εξέτασης TOEFL ή IELTS).

-