• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Ιταλία

E-mail Εκτύπωση PDF

Τίτλος σπουδών

Προϋποθέσεις εισαγωγής  

Πρώτο Πτυχίο – Corso di Laurea

Ιταλικό απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού. Η εισαγωγή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών είναι δυνατό να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Δεύτερο Πτυχίο – Corso di Laurea Specialistica

Ιταλικό Laurea ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού

Πτυχίο Β’ επιπέδου – Corso di Laurea Specialistica σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ

Ιταλικός απολυτήριος τίτλος Β’ θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού (η Οδοντιατρική, Ιατρική, Κτηνιατρική,Ορθοδοντική, Φαρμακευτική, και Αρχιτεκτονική διαρκούν 5-6 χρόνια και απαιτούν εξέταση εισαγωγής)

Πρόγραμμα Ειδίκευσης - Corso di specializzazione

Laurea Specialistica ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού

Διδακτορικό δίπλωμα – Corso di Dottorato di Ricerca

Laurea Specialistica ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού. Απαιτείται επίσης εξέταση εισαγωγής

Μάστερ Α’ επιπέδου - Corso Master 1ο livello

Laurea ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού. Είναι δυνατόν να υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής

Μάστερ 2ου επιπέδου – Corso Master 2ο livello Δίπλωμα ειδίκευσης – Corso di specializzazione

Laurea Specialistica ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού. Είναι δυνατόν να υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής

 

 

Το ιταλικό Υπουργικό Διάταγμα αρ. 509 της 3ης Νοεμβρίου 1999 αναγνωρίζει το δικαίωμα των πανεπιστημίων να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του επιλεγμένου προγράμματος σπουδών από όλους τους υποψηφίους. Συνεπώς, έχουν το δικαίωμα να ορίσουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής για κάθε τίτλο και πρόγραμμα σπουδών. Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί διδασκαλίας των πανεπιστημίων ορίζουν:

 • τις βασικές προϋποθέσεις για κάθε πτυχίο-τίτλο σπουδών
 • τον τύπο της εξέτασης που απαιτείται για να βεβαιωθεί το επίπεδο σπουδών του  υποψηφίου
 • τα είδη των προγραμμάτων “foundation” –εάν υπάρχουν- που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στην περίπτωση που το επίπεδο σπουδών τους κρίνεται χαμηλό ή
 • συγκεκριμένες επιπλέον εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που οι φοιτητές με εισαγωγή υπό προϋποθέσεις (conditional entry) πρέπει να πληρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών τους.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου διαθέτουν πτυχίο από το εξωτερικό, τα πανεπιστήμια έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες αναγνώρισης, όπως αυτές ορίζονται στα καταστατικά και στους κανονισμούς τους αλλά και στις ισχύουσες διμερείς και διεθνείς συμφωνίες.

Παράλληλα, όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας, εξετάζονται στην ιταλική γλώσσα, γραπτά και προφορικά. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά και λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

You are here: Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Ιταλία Προϋποθέσεις Εισαγωγής Ιταλία