• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Σουηδία

E-mail Εκτύπωση PDF

Για την εισαγωγή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου επιπέδου Bachelor’s , σε αντικείμενο συναφές με τον επιδιωκόμενο τίτλο. Ωστόσο σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύουν ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με το πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο.

Καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή ή την απόρριψη σας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί κατά κύριο λόγο η πληρότητα και η ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας.

Επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα σουηδικά πανεπιστήμια είναι η σουηδική. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να χειρίζονται άρτια την σουηδική γλώσσα. Ωστόσο, η γνώση της σουηδικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την είσοδο σε πολλά διεθνή προγράμματα σπουδών. Για τον λόγο αυτό, συχνά απαιτείται η εξακρίβωση των κατάλληλων ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα (συνήθως τίθεται η προϋπόθεση εξέτασης TOEFL ή IELTS).

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα/τα σπουδών και ενημερωθείτε πλήρως για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία, θα πρέπει να ετοιμάσετε και να αποστείλετε το φάκελο υποψηφιότητας σας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα, επισήμως μεταφρασμένα στην Σουηδική ή στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με το επιλεγόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας
 • Αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
 • Τίτλο σπουδών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της σουηδικής ή αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές

Διαδικασίες αιτήσεων

Σημειώσετε ότι για ορισμένα προγράμματα, κυρίως για αυτά που εντάσσονται στο αντικείμενο των καλών τεχνών, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε πάντα την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται και μέσω της κεντρικής πύλης της εφαρμογής Universityadmissions.se.

 1.  Βρείτε το πρόγραμμά σας,
  • Μέσα από την ιστοσελίδα Universityadmissions.se Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μέχρι τέσσερα προγράμματα . 
 2. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τις προθεσμίες
  • γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής για τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι διαθέσιμα σε Universityadmissions.se.
  • ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής δίνονται στην ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.
  • σε γενικές γραμμές οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ορίζονται συνήθως στα μέσα Ιανουαρίου για το φθινοπωρινό εξάμηνο (Αύγουστος ) και στα μέσα Αυγούστου για το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος ).

         3. Υποβάλλετε την αίτηση σας

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Universityadmissions.se., μια κεντρική υπηρεσία εφαρμογής όπου μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μέχρι τέσσερα διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικά πανεπιστήμια σε όλο Σουηδία.
  • Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   •  Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
   •  Τεκμηρίωση της γενικής επιλεξιμότητας
   •  Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας
   •  Τεκμηρίωση ότι πληρείται τις προϋποθέσεις εισόδου συγκεκριμένο πρόγραμμα
  • Σημειώστε ότι οι φοιτητές που δεν είναι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας υποχρεούται να καταβάλλουν το ποσό των SEK 900 μαζί με την αίτησή τους.

          4. Περιμένετε να λάβετε κοινοποίηση της αποδοχής

  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η οποία καθορίζεται μεμονωμένα από κάθε πανεπιστήμιο και βασίζεται σε διάφορα κριτήρια, όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογίασε συγκεκριμένα μαθήματα και άλλα έγγραφα που το πανεπιστήμιο σας έχει ζητήσει να υποβάλετε. Τα αποτελέσματα θα σας κοινοποιηθούν από το Universityadmissions.se σε ορισμένη ημερομηνία.
  • Εάν η αίτησή σας γίνει δεκτή, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα , απαντώντας ναι στην κοινοποίησή σας. Εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας θα πρέπει επίσης καταβάλλετε την πρώτη δόση των διδάκτρων σας.

          5. Αίτηση για άδεια παραμονής

  • Εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραμονής για σπουδές στη Σουηδία. Καθώς ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων μπορεί να είναι μεγάλος, θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία το συντομότερο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Residence permits and visas.