• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Βέλγιο

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Οι ξένοι φοιτητές που ενδιαφέρονται για προπτυχιακές σπουδές πρέπει να διαθέτουν πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου), ενώ ενδεχομένως υπάρχουν και εισαγωγικές εξετάσεις για κάποιες σχολές, όπως και απόδειξη γνώσης Φλαμανδικών, Γαλλικών ή Γερμανικών. Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν θερινά τμήματα εκμάθησης της γλώσσας, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τέλος, οι ξένοι φοιτητές θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πανεπιστημίου, αλλά και της διαμονής τους στο Βέλγιο.

Η εισαγωγή υποψήφιων φοιτητών σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του κάθε ιδρύματος εφόσον το πτυχίο του φοιτητή είναι ισοδύναμο με πτυχίο στο Βέλγιο.

Γενικά –και ανάλογα με το πανεπιστήμιο-, οι μελλοντικοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα: Αναλυτική βαθμολογία, αντίγραφο πτυχίου, συστατικές επιστολές, βιογραφικό και πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Αιτήσεις

Για να κάνετε αίτηση σε πανεπιστήμιο του Βελγίου ή σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το πανεπιστήμιο της επιλογής σας. Διασφαλίστε ότι έχετε πληροφορηθεί ενδελεχώς για τα προσφερόμενα προγράμματα, τη διάρκεια σπουδών και το κόστος τους, από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ιδρυμάτων.

Στα περισσότερα ιδρύματα οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με το αντίστοιχο κόστος. Το NARIC (National Academic Recognition Information Centre, http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium) παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την αναγνώριση των ξένων ακαδημαϊκών πτυχίων.