• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

395 θέσεις εποχικού προσωπικού στο ΚΕΕΛΠΝΟ

E-mail Εκτύπωση PDF

 keelpno 5Ξεκίνησαν οι αιτησεις για τις 395 εποχικές προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας. Το νέο προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 •     Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές  - 70
 •     Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου - 40
 •     Επιδημιολόγοι Πεδίου  - 5
 •     Επισκέπτες Υγείας - 5
 •     Ιατροί  - 82
 •     Κοινωνικοί Λειτουργοί -  53
 •     Μαίες  -8
 •     Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ - 76
 •     ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού - 5
 •     Συντονιστές Πεδίου   3
 •     Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων  - 8
 •     Ψυχολόγοι  - 40

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΕΛΠΝΟ 

You are here: Home