• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Το Γραφείο Διασύνδεσης

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1997 με κύριο στόχο την υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και τη σύζευξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Σήμερα,  το Γραφείο Διασύνδεσης υπάγεται στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013»  και  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κύριος σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι

•    Η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη  φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης  και
•     Η ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ινστιτούτα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ζητούμενο την άμεση και πιο αποτελεσματική σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με την εγχώρια και παγκόσμια Αγορά Εργασίας.

Πιο  συγκεκριμένα  το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει:

Πληροφόρηση για
•    Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•    Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης, Υποτροφίες, Βραβεία
•    Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•    Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
•    Σεμινάρια
•    Συνέδρια
•    Θερινά Σχολεία
•    Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•    Προγράμματα Εθελοντικής απασχόλησης
•    Προγράμματα κινητικότητας

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα:
•    Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
•    Ανάπτυξης προσωπικότητας
•    Ανάπτυξης δεξιοτήτων
•    Επαγγελματικών προοπτικών
•    Αναζήτησης  εργασίας
•    Σύνταξης Βιογραφικού σημειώματος
•    Τεχνικές ένταξης και παραμονής στην αγορά Εργασίας
•    Τεχνικές λήψης απόφασης
•    Εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίας

Όσον αφορά στην Προώθηση της Απασχόλησης, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας και σύνδεσης  του Πανεπιστημίου με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας,  αναπτύσσοντας συνεργασίες με Επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας όσο και για τη συλλογή πληροφορίας σχετικά  με τις τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης, αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για το επιστημονικό επίπεδο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την  επίτευξη των στόχων του,  το Γραφείο Διασύνδεσης έχει δημιουργήσει υποδομές σε έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, πραγματοποιεί εργαστήρια, σεμινάρια.

Οι δράσεις του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας με  σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Γραφείου.

You are here: Γραφείο Διασύνδεσης