Τρόποι Εξυπηρέτησης

Εκτύπωση

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί το κοινό από Δευτέρα - Πέμπτη 10.00-14.00 με ραντεβού.

 Παροχή ατομικής συμβουλευτικής

Η Παροχή συμβουλευτικής Υποστήριξης σε φοιτητές/Αποφοίτους πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση με προγραμματισμένα ατομικά ραντεβού (διάρκειας 45 λεπτών) - κατόπιν αιτήματος των φοιτητών/αποφοίτων.

Η ατομική συμβουλευτική παρέμβαση πραγματοποιείται με τρόπο «εξατομικευμένο» για κάθε φοιτητή ή απόφοιτο, όπου συζητείται κατ’ ιδίαν (δια ζώσης ή ακόμα εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες- Skype- τηλεφωνικό ραντεβού) με σκοπό οι συμβουλευόμενοι φοιτητές/απόφοιτοι να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες), να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Επίσης, η συμβουλευτική υποστήριξη έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/αποφοίτους του ΠΙ στον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους σε διάφορα στάδια κρίσιμων μεταβάσεων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων δια βίου μάθησης.

 Κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών εξαρτήθηκε από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φοιτητή/ αποφοίτου.

Τονίζεται ότι η αξία της ατομικής συμβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο.