Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Εκτύπωση

Η αναζήτηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό είναι μια προσωπική διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστή ενημέρωση. Όπως και στην περίπτωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ελλάδας υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων που καλύπτουν όλους τους κλάδους επιστημών και διαφέρουν στην οργάνωση τους, στον τρόπο διεξαγωγή τους κ.τ.λ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι. θέλοντας να σας βοηθήσει στην αναζήτηση του κατάλληλου για σας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο σας παρέχεται:

Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου υπάρχει έντυπο πληροφοριακό υλικό για τις χώρες που εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει παράλληλα, μια συνεχής προσπάθεια διεύρυνσης του κύκλου των χώρων, για τις οποίες συλλέγονται πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Επίσης, το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και εκπαιδευτικούς εκπροσώπους χωρών του εξωτερικού με σκοπό την παροχή έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης για κάθε χώρα.

Τέλος, το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι. οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εργαστήρια/ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα που αφορούν στις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό.