Οικονομική Ενίσχυση

Εκτύπωση

france

Υποτροφίες

Η γαλλική κυβέρνηση χορηγεί περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τα κριτήρια για τη χορήγηση υποτροφιών αφορούν το ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου και δεν σχετίζονται με την οικονομική του κατάσταση.

Η Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Το πρόγραμμα υποτροφιών VRika! απευθύνεται αποκλειστικά σε ‘Έλληνες και υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των υποτροφιών αυτών είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Υποτροφίες δίδονται επίσης από τον δήμο Παρισίων: www.paris.fr και από τις κατά τόπους περιφέρειες ( CNOUS/CROUS) : CentreNationaldes ŒuvresUniversitairesetScolaireswww.cnous.fr

Επίσης οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επιδότησης στέγης.

Εάν ενδιαφέρεστε να διεκδικήσετε υποτροφία από επίσημο φορέα της Γαλλίας, έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την επιθυμητή έναρξη των σπουδών.
Εργασία

Ως πολίτες της Ε.Ε., οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να εργαστούν στη Γαλλία χωρίς να υπάγονται σε κανένα περιορισμό. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι τα γαλλικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πολύ απαιτητικά και ότι είναι δύσκολο να συνδυάσετε ακόμη και μερική απασχόληση με σπουδές.