Οικονομική Ενίσχυση στη Γερμανία

Εκτύπωση

germany

Υποτροφίες

Στη Γερμανία τα πανεπιστήμια δεν συνηθίζεται να παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, άφθονοι οργανισμοί, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα απόκτησης οικονομικής υποστήριξης. Διευθύνσεις οργανισμών που απονέμουν υποτροφίες.

Η DAAD προσφέρει στους Έλληνες φοιτητές μια σειρά από υποτροφίες. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μια υποτροφία σπουδών ή έρευνας στη Γερμανία, θα πρέπει να ενημερωθείτε έγκαιρα για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, όπως επίσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώστε ότι όπως και στην περίπτωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η προετοιμασία της αίτησης απαιτεί αρκετό χρόνο και επιμέλεια.

Εργασία

Τα γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο Γραφείο Υπηρεσιών Φοιτητών ή απευθείας στο τμήμα σας. Επίσης, για τους Ευρωπαίους πολίτες υπάρχει δυνατότητα εργασίας εκτός πανεπιστημίου.