Εκπαιδευτικό Σύστημα Η.Π.Α.

Εκτύπωση

usa Στις Η.Π.Α. υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (περίπου 1.700 Πανεπιστήμια) που προσφέρουν περισσότερα από 35.000 προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. διακρίνονται σε δημόσια και ιδιωτικά. Στα δημόσια ιδρύματα φοιτούν πάνω από 20.000 σπουδαστές και τα δίδακτρα τους κυμαίνονται συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα από τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα ιδιωτικά ιδρύματα στηρίζονται σε έσοδα που προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών, δωρεές, ιδιωτικά συμβόλαια ή άλλους πόρους. Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια φοιτούν συνήθως λιγότεροι από 20.000 φοιτητές, ενώ στα ιδιωτικά κολέγια φοιτούν λιγότεροι από 2.000 φοιτητές.

Με εξαίρεση τον οικονομικό παράγοντα, δεν υπάρχουν άλλες διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς προγράμματα υψηλής ποιότητας προσφέρονται και από τις δύο κατηγορίες ιδρυμάτων.

Το ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες, αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται στα μέσα ή στα τέλη Μαΐου.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Ονομάζονται έτσι επειδή προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών και με την ολοκλήρωσή τους απονέμεται ο τίτλος Bachelor's Degree, ο οποίος αντιστοιχεί στο Πτυχίο που απονέμεται από τα ελληνικά ΑΕΙ. Κάποια από αυτά προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ, ως επί το πλείστον, δεν παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Τα Πανεπιστήμια είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Πολλά Πανεπιστήμια αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κολέγια.

Τα Ινστιτούτα προσφέρουν συνήθως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία είναι εξειδικευμένα σε ένα κλάδο επιστημών. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα Ινστιτούτα όπως Institutes of Technology, Institutes of Fashion, Institutes of Art & Design, τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα στους κλάδους επιστημών που καλύπτουν.
Σύστημα Βαθμολόγησης / Credit Hours

Τα περισσότερα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και με την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους ο φοιτητής συμπληρώνει μονάδες τα λεγόμενα credits ή credit hours.

Αξιολόγηση Αμερικανικών Πανεπιστημίων

Δεν υπάρχει επίσημη λίστα με τα καλύτερα 10, 20, 50 ή 100 Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. Οι αξιολογήσεις των πανεπιστημίων που είναι πιθανό να συναντήσετε στον τύπο, γίνονται συνήθως από δημοσιογράφους και ενδέχεται να στηρίζονται σε ποικιλία κριτηρίων, στα οποία δεν περιλαμβάνεται πάντα η ποιότητα των σπουδών. Συνεπώς, συνίσταται να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με αξιολογήσεις που δεν εξηγούν λεπτομερώς τα κριτήρια στα οποία στηρίζονται.

Το σύστημα των μονάδων βασίζεται στον αριθμό των ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Στα περισσότερα μαθήματα αντιστοιχούν 3 μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού μονάδων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. είναι:

Ένα καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το οποίο καθορίζεται από:

Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας