Προϋποθέσεις Εισαγωγής Γαλλία

Εκτύπωση

france

Ο συναγωνισμός για την κάλυψη των θέσεων που προσφέρονται στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι έντονος. Η τελική επιλογή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πληρότητα και στην ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα/τα σπουδών, θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Πανεπιστημίων και να αποστείλετε την ‘’Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master’’ (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Μάστερ).

 

Στη συνέχεια ετοιμάζετε και αποστείλετε τον φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών:

Όσον αφορά στο επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το Πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά, αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (DELF 2, Sorbonne 1, DALF, TCF η TEF niveau 4), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.