Προϋποθέσεις Εισαγωγής Σουηδία

Εκτύπωση

Για την εισαγωγή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου επιπέδου Bachelor’s , σε αντικείμενο συναφές με τον επιδιωκόμενο τίτλο. Ωστόσο σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύουν ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με το πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο.

Καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή ή την απόρριψη σας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί κατά κύριο λόγο η πληρότητα και η ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας.

Επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα σουηδικά πανεπιστήμια είναι η σουηδική. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να χειρίζονται άρτια την σουηδική γλώσσα. Ωστόσο, η γνώση της σουηδικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την είσοδο σε πολλά διεθνή προγράμματα σπουδών. Για τον λόγο αυτό, συχνά απαιτείται η εξακρίβωση των κατάλληλων ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα (συνήθως τίθεται η προϋπόθεση εξέτασης TOEFL ή IELTS).

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα/τα σπουδών και ενημερωθείτε πλήρως για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία, θα πρέπει να ετοιμάσετε και να αποστείλετε το φάκελο υποψηφιότητας σας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα, επισήμως μεταφρασμένα στην Σουηδική ή στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με το επιλεγόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Διαδικασίες αιτήσεων

Σημειώσετε ότι για ορισμένα προγράμματα, κυρίως για αυτά που εντάσσονται στο αντικείμενο των καλών τεχνών, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε πάντα την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται και μέσω της κεντρικής πύλης της εφαρμογής Universityadmissions.se.

  1.  Βρείτε το πρόγραμμά σας,
    • Μέσα από την ιστοσελίδα Universityadmissions.se Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μέχρι τέσσερα προγράμματα . 
  2. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τις προθεσμίες

         3. Υποβάλλετε την αίτηση σας

          4. Περιμένετε να λάβετε κοινοποίηση της αποδοχής

          5. Αίτηση για άδεια παραμονής