Βιογραφικό Σημείωμα

Εκτύπωση

 Τί είναι το Βιογραφικό Σημείωμα - CV;

Το Βιογραφικό Σημείωμα αποτελεί περιεκτική και παράλληλα ουσιαστική καταγραφή των σπουδών, δεξιοτήτων, επιτευγμάτων και εμπειριών, οι οποίες αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και εργασιακής σας πορείας. 

Είναι το βασικό εργαλείο αυτοπαρουσίασης και προβολής σας και είναι πιθανό να σας ζητηθεί στη διαδικασία επιλογής για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, πρακτική άσκηση, εθελοντική απασχόληση και θέση εργασίας.

Κύριος στόχος του είναι να αναδείξει τα επιτεύγματα σας, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς.  Ένα αποτελεσματικό βιογραφικό πρέπει να πείσει  ότι έχετε το κατάλληλο προφίλ ενός πετυχημένου υποψηφίου και να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Συνήθως, ο υπεύθυνος για την επιλογή  δεν αφιερώνει περισσότερο από 2min για την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος γι' αυτο το λόγο ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει με σύντομο, λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες και τις δεξιοτητές σας.

Δεν υπάρχει ένα ιδανικό πρότυπο για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Κάθε Βιογραφικο σημείωμα θα πρέπει να φανερώνει  την προσωπικότητα του συντάκτη, την προσωπική του αισθητική και να είναι προσαρμοσμένο και στοχευμένο στη θέση και το φορέα που απευθύνεται. 


Χρήσιμες πληροφορίες για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος:

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος


Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος (ελληνικά)

Europass_ell

CV-υπόδειγμα1


Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος (αγγλικά)

cv-υπόδειγμα2

CV_English_academic

Europass_eng

eng_template_or-grey


online cv platforms (δωρεάν έως 1 σελίδα)

https://flowcv.io/

 https://www.resumecoach.com/

https://www.hloom.com/

 https://novoresume.com/

https://enhancv.com/