Αγροτικό

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την «εφαρμογή της υπ' αριθμ. 73202/28-7-2003 Υπουργικής Απόφασης Αναστολής Εκπλήρωσης Υπηρεσίας Υπαίθρου», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1041/Β’/28-7-03 η 73202/28-7-03 Υ.Α., αναστέλλεται η υποχρέωση της υπηρεσίας υπαίθρου για ειδίκευση σε όλες τις ειδικότητες, πλην της Γενικής Ιατρικής, για την οποία οι ιατροί απαλλάσσονται.