Ιατρική Ειδικότητα Γερμανία

Εκτύπωση

iatriki eidikotita exwterikoΑπαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί ένας ιατρός στη Γερμανία αποτελεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία εκδίδεται από αρμόδια κρατική υπηρεσία του εκάστοτε κρατιδίου, η οποία παρέχει και την ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος ιατρός. Μετά την απόκτηση της άδειας θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο ιατρικό επιμελητήριο Landes- Ärzte- Kammern, που αντιστοιχεί στον Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα.

Η εύρεση θέσης ιατρικής ειδικότητας στη Γερμανία αποτελεί μια προσωπική διαδικασία και γίνεται χωρίς εξετάσεις με βάση το βιογραφικό σημείωμα και την προσωπική συνέντευξη. Η ειδικότητα πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστημιακές κλινικές, ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία), όπου ο ειδικευόμενος ιατρός παίρνει θέση ειδίκευσης ως  «Assistenzarzt» ή  «ArztinWeiterbildung».

Η λήψη τίτλου ειδικότητας γίνεται χωρίς εξετάσεις στον οικείο ιατρικό σύλλογο του εκάστοτε κρατιδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική Ειδικότητα στη Γερμανία επισκεφτείτε το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

Ιατρικός σύλλογος της Γερμανίας         

http://www.baek.de       

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

http://www.aerzteblatt.de

DAAD

http://ic.daad.de/athen/index.html

Νοσοκομεία & κλινικές ανά ειδικότητα

http://www.kliniken.de