Οικονομική Ενίσχυση

Εκτύπωση

Οικονομική Ενίσχυση

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί 18-22 υποτροφίες ετησίως για μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκτός της Ιατρικής. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν μέρος των εξόδων διαμονής και των διδάκτρων, τα αεροπορικά εισιτήρια και την ιατρική ασφάλεια του υποτρόφου.
Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή με συνέντευξη των υποψηφίων υποτρόφων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για υποψηφιότητα είναι η κατοχή πτυχίου από Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 8/10 και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας(TOEFL/GRE/GMAT). Ειδικά για τους υποψήφιους MBAαπαιτούνται 2 χρόνια προϋπηρεσία.

Εργασία

Θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών

Στα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σπουδών μέσω εργασίας εντός της πανεπιστημιούπολης. Τα διάφορα τμήματα των Πανεπιστημίων προσφέρουν περιορισμένο αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών, για τις οποίες καλύπτονται πλήρως τα δίδακτρα ή δίνεται κάποιος μισθός. Ο ανταγωνισμός για τις θέσεις αυτές είναι σε γενικές γραμμές υψηλός, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες στον αριθμό. Για τις θέσεις αυτές προτιμούνται συνήθως οι υποψήφιοι διδάκτορες σε σχέση με φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s.
Teaching Assistantships - TAs (ΒοηθοίΚαθηγητών)

Σε αυτές τις θέσεις, οι φοιτητές συνήθως διδάσκουν κάποιες ώρες σε προπτυχιακά μαθήματα και διορθώνουν τα γραπτά προπτυχιακών φοιτητών. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συνήθως ακαδημαϊκά και η προσφορά των θέσεων εξαρτάται από τους πόρους χρηματοδότησης του πανεπιστημίου ή των τμημάτων.
Research Assistantships - RAs (ΒοηθοίΕρευνητών)

Στις θέσεις αυτές, τα καθήκοντα αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες από μέρος του φοιτητή και συνήθως έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του. Αν ο φοιτητής αποφασίσει να κάνει μεταπτυχιακή εργασία, είναι δυνατό να συνδυάσει σπουδές και εργασία στο πανεπιστήμιο.
Administrative Assistantships (Βοηθοί σε διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου)

Σε αυτές τις θέσεις, οι φοιτητές εργάζονται από 10 έως 20 ώρες την εβδομάδα σε διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου, όπως το International Students Office.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις θέσεις μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το αρμόδιο γραφείο του κάθε πανεπιστημίου.
Έχετε υπόψη ότι στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να διεκδικήσετε θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο, οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι αρκετά πιο νωρίς, συνήθως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Δικαίωμα Εργασίας στις ΗΠΑ

Οι φοιτητές με βίζα F-1 έχουν το δικαίωμα να εργαστούν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη (on-campus employment) με μερική απασχόληση έως 20 ώρες την εβδομάδα. Σε περιόδους διακοπών και καλοκαιρινού εξαμήνου παρέχεται στον σπουδαστή η δυνατότητα εργασίας μέχρι και 35 -40 ώρες την εβδομάδα.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό σύστημα των Η.Π.Α., απαγορεύεται στους φοιτητές η εργασία εκτός του Πανεπιστημίου. Επιτρέπεται μόνο η εργασία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκτός Πανεπιστημίου, οι οποίοι όμως συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο.