Εκπαιδευτικό Σύστημα Μ.Βρετανία

Εκτύπωση

g.b 

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν περίπου 100 κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους σχεδόν τους τομείς επιστημών. Ορισμένα πανεπιστήμια είναι διαρθρωμένα σε κολέγια, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University of London), που αποτελείται από 50 περίπου κολέγια και ινστιτούτα.

Προπτυχιακές σπουδές

Οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο συνήθως διαρκούν τρία χρόνια και οδηγούν σε πτυχίο ‘Bachelor’. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο και ως επί το πλείστον χωρίζεται σε τρεις περιόδους, ωστόσο, υπάρχουν ιδρύματα τα οποία ακολουθούν το σύστημα των εξαμήνων.
Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία διαφέρουν τόσο στην οργάνωση τους, όσο και στον τρόπο διεξαγωγής και διδασκαλίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων με διδασκαλία:

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου:

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται σε προγράμματα 12μηνης συνεχούς παρακολούθησης (full-time), ενώ σε πολλά από αυτά υπάρχει η δυνατότητα για μερική παρακολούθηση του προγράμματος (part-time). Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα σπουδών αυξάνεται από 12, σε 24 μήνες. Το MBA με part-time παρακολούθηση ολοκληρώνεται σε 36 μήνες. Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες οι εξ αποστάσεως σπουδές - Distance Learning Master’s programmes.

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

PhD

Εάν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, θα πρέπει πρωτίστως, να προμηθευτείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών που εκδίδει ανεξάρτητα η κάθε Σχολή ή το Τμήμα. Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν καθηγητή, ο οποίος ειδικεύεται στον κλάδο που σας ενδιαφέρει, και να επικοινωνήσετε μαζί του προκειμένου να αναλάβει ως επιβλέπων καθηγητής της διατριβής σας.