Πρόγραμμα Mentoring

Εκτύπωση

logo mentoring_2013Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αφουγκραζόμενοι τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και το μέλλον τους προσπαθούμε να είμαστε πάντα στο πλευρό τους σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις, που στόχο έχουν να τους στηρίξουν και να ανοίξουν δρόμο για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.   

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων βασίζεται σε αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με μεγάλη  επιτυχία και συμμετοχή τόσο από τους φοιτητές και απόφοιτους τους όσο και από κάθε είδους επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. To πρόγραμμα υλοποιείται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στο πρόγραμμα Mentoring  συμμετέχουν επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά σε φοιτητές ενημέρωση και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό ή και επιχειρηματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται.  Τέτοιου είδους στήριξη και ενημέρωση δύσκολα παρέχεται σήμερα και ως εκ τούτου είναι πολύτιμη για ένα νέο που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά.

Με την αφιέρωση λίγου χρόνου μπορείτε να ενημερώσετε και να συμβουλέψετε αυτούς τους νέους τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τον τομέα απασχόλησης που τους ενδιαφέρει, επηρεάζοντας πιθανώς έτσι σημαντικά την επαγγελματική τους πορεία

Γίνετε πηγές έμπνευσης!

Συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Mentoring του Π.Ι. ως Mentors και στηρίξτε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας τελειόφοιτους φοιτητές  στη μετάβασή τους από τον εκπαιδευτικό χώρο στην αγορά εργασίας.

Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : http://mentoring.dasta.uoi.gr