Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής

Εκτύπωση

49d07d2f2b048709fab28e0845347114 XL 

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, υποστηρίζοντας τους φοιτητές, που σκοπεύουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο "Καλοκαίρι 2018", θα πραγματοποιήσουν Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής ειδικά για τους φοιτητές των τμημάτων των οποίων η πρόσκληση ζητά την συνυποβολή Βιογραφικού Σημειώματος ή/και Συνοδευτικής Επιστολής μαζί με την αίτηση πρακτικής άσκησης.

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

13:00 - 14:00 Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος

14:00 - 15:00 Εργαστήριο Συνοδευτικής Επιστολής

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το Βιογραφικό Σημείωμα καλούνται να ετοιμάσουν του Βιογραφικό τους και να το φέρουν μαζί τους εκτυπωμένο, ώστε να κρατήσουν σημειώσεις για τη βελτίωσή του (Οδηγίες, συμβουλές και πρότυπο βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να βρείτε εδώ: http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&;view=article&id=505&Itemid=500)

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η δήλωση συμμετοχής με συμπλήρωση της φόρμας που υπάρχει στη διεύθυνση: https://goo.gl/UN2jjP