Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό

Εκτύπωση

 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 42ο ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στο Εξωτερικό.

55 υποτροφίες για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο εξωτερικό.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2019.

Προκήρυξη:

Υποτροφίες Ωνάση