Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στις Φυσικές Επιστήμες στο ΙΗΔΗΛ-ΙΤΕ

Εκτύπωση

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω υποτροφίας ερευνητή/μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ, με τίτλο «Υλικά και Διεργασίες για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΑΕΝΑΟ)» (ΟΠΣ 5002556).
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://www.iesl.forth.gr/en/about/job-positions/20196500
ΘΕΜΑ
Δισδιάστατα υλικά μεταβατικών μετάλλων για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Η εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως για παράδειγμα στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, βασίζεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, π.χ. ηλιακές κυψελίδες, υπεραγώγιμα καλώδια, κινητήρες υψηλής απόδοσης κ.α.. Αυτές απαιτούν την κατανόηση εξωτικών καταστάσεων της ύλης, στις οποίες γίνονται εμφανείς οι κβαντικές ιδιότητες των ατόμων. Τέτοια ασυνήθιστη συμπεριφορά εκδηλώνεται στους υπεραγωγούς, χημικές ενώσεις μετάλλων οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος με πρακτικά μηδενική αντίσταση.
Το ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής αφορά στην κατανόηση της φυσικής νέων δισδιάστατων κρυσταλλικών ενώσεων (π.χ. χαλκογονίδια) μεταβατικών μετάλλων για εφαρμογές χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εστιάσει στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών υλικών που εκμεταλλεύονται τις «διεπαφές» μεταξύ μαγνητικών, μεταλλικών και μοριακών νανομετρικών στρωμάτων. Θα εκπαιδευτείτε σε καινοτόμες πειραματικές μεθόδους (π.χ. σκέδαση ακτίνων-Χ σύγχροτρου, ΤΕΜ, μαγνητομετρία SQUID) για να διευρύνετε την επιστημονική σας γνώση μέσω της μελέτης της δομής και δυναμικής των υλικών αυτών. Τα πειραματικά στοιχεία θα οδηγήσουν στην κατανόηση θεμελιωδών αρχών που απορρέουν από τη σύζευξη σπιν-φορτίου-πλέγματος, ρυθμίζουν το μυστήριο της μετάβασης μεταξύ μονωτή-υπεραγωγού, και ανοίγουν τις προοπτικές για αξιοποιήσιμες τεχνολογίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Δρ. Αλέξανδρο Λάππα, «Εργαστήριο Λειτουργικών Νανοκρυστάλλων & Κβαντικού Μαγνητισμού», ΙΗΔΛ-ΙΤΕ.
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Lab: http://funl.iesl.forth.gr, ΤΗΛ: 2810-391344 ή 391300.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Σχολής Θετικών (π.χ. Φυσικής/ Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή Τεχνολογικών Επιστημών (π.χ. Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο.
• Εμπειρία σε μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων ή/και την ανάπτυξη πειραματικών εργαστηριακών
διατάξεων.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


ΑΙΤΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 9 Ιουνίου 2019, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , και στον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.), Δρ. Αλ. Λάππα με τα εξής δικαιολογητικά: (α) βιογραφικό σημείωμα, (β) επιστολή που περιγράφει τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα, (γ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc), (δ) αναλυτικές βαθμολογίες, (ε) δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα σταλούν απευθείας από συνεργάτες σας στον Ε.Υ..
ΕΝΑΡΞΗ: 1 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται.