Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ

Εκτύπωση

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του  Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο της πράξης "Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών".  

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης αποτελεί η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching), την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ένωση εταιρειών «EUROPEAN PROFILES ΑΕ – PCM ΕΠΕ» σε συνεργασία με έμπειρους καθοδηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας, με στόχο την κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών και με τελικό σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης των ωφελούμενων νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας της δικής τους βιώσιμης επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των συνεδριών καθοδήγησης και την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα ακολουθήσει και θα χρηματοδοτεί βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, με παροχή ενίσχυσης έως του ποσού των 17.000€.

Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων για ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020.

 Συνημμένη θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση προς τους ωφελούμενους ανέργους (εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ), που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29 ετών, που ενδιαφέρονται να συστήσουν δική τους επιχείρηση.