Ικανότητες

Εκτύπωση

Για να αποφασίσεις τι είδους δουλειά θα σου ταίριαζε να κάνεις, χρειάζεται να ξέρεις τι ικανότητες έχεις. Κατόπιν μπορείς να εξερευνήσεις τα επαγγέλματα, τα οποία κάνουν χρήση των συμαντικότερων ικανοτήτων σου. Τα περισσότερα επαγγέλματα απαιτούν μια ή περισσότερες ικανότητες σε κάποιο βαθμό.

Ένας κατά το δυνατόν πλήρης κατάλογος των ανθρώπινων ικανοτήτων περιλαμβάνει την προφορική, την αριθμητική , την οπτική ικανότητα και την ικανότητα του συντονισμού.   

Προφορική
Η ικανότητα να χρησιμοποιείς καλά τη γλώσσα και να επικοινωνείς με σαφήνεια, όταν γράφεις ή μιλάς στους άλλους. Κατανοείς τι διαβάζεις και έχεις καλό λεξιλόγιο. Μπορείς να διαβάζεις και να ακολουθείς οδηγίες.

Αριθμητική
Η ικανότητα να εργάζεσαι με νούμερα. Μπορείς να χρησιμοποιείς λογική για να λύσεις προβλήματα και προσέχεις τις λεπτομέρειες.

Οπτική
Η ικανότητα να παρατηρείς χρώματα, τις λεπτομέρειες και τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Μπορείς να θυμάσαι πως δείχνουν τα πράγματα. Μπορείς βλέποντας κάποιο διάγραμμα ή σχέδιο να φανταστείς πως θα είναι το αντικείμενο τελειωμένο.

Συντονισμός
Η ικανότητα να εργάζεσαι με τα χέρια εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια. Είσαι συνήθως γρήγορος και ακριβής στο χειρισμό και στην ταξινόμηση πραγμάτων.