Το Βιογραφικό Σημείωμα

Εκτύπωση

Το βιογραφικό σημείωμα είναι μια περιληπτική και συνάμα ουσιαστική παρουσίαση των γενικών και ειδικών  γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών εμπειριών σου, με σκοπό να παρουσιάσει την καταλληλότητά σου για μια συγκεκριμένη θέση ή θέσεις εργασίας.

Καθημερινά, από τα γραφεία των εταιρειών περνούν εκατοντάδες βιογραφικά σημειώματα μέσω των οποίων οι υποψήφιοι εργαζόμενοι διεκδικούν μια θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό, η εμφάνιση και το περιεχόμενο ενός βιογραφικού μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για την πρόσληψη ενός υποψηφίου και επομένως πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως.

Προκειμένου να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σημείωμα αξιοποίησε τις οδηγίες και τις συμβουλές που ακολουθούν: