Η Συνοδευτική Επιστολή

Εκτύπωση

Η συνοδευτική επιστολή είναι εξίσου σημαντική με το βιογραφικό σημείωμα. Είναι η πρώτη επαφή με τον μελλοντικό εργοδότη σου προδιαθέτοντας τον θετικά ή αρνητικά για την ανάγνωση του βιογραφικού σου.

Η συνοδευτική επιστολή έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες:

Η επιχείρηση μπορεί να έχει ανοικτές πολλές θέσεις εργασίας. Η συνοδευτική επιστολή θα βοηθήσει, ώστε η αίτησή σου να προωθηθεί στην κατάλληλη υπηρεσία.

Επειδή δεν έχει την αυστηρή δομή του βιογραφικού σημειώματος, σου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσεις τα προσόντα σου με μια προσωπική χροιά.

Τονίζοντας τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σου προσόντα, αυξάνεις την πιθανότητα να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της επιλογής.

Η ικανοποιητική χρήση του γραπτού λόγου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, με τη συνοδευτική επιστολή αξιολογείται έμμεσα και η ικανότητα της γραπτής επικοινωνίας σου.

Ενημερώσου για: