Η Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού

Εκτύπωση

Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί ίσως το κρισιμότερο στάδιο στην προσπάθεια σας για εξεύρεση εργασίας. Τα 10-15 λεπτά που διαρκεί μια συνέντευξη μπορούν να καθορίσουν ή τουλάχιστον να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της καριέρας σας.

Από τη στιγμή που το βιογραφικό σου σημείωμα έχει δημιουργήσει μια πρώτη θετική εντύπωση και έχεις κληθεί για συνέντευξη, ο μόνος στόχος από την πλευρά του εργοδότη είναι να διαπιστώσει κατά πόσο:

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και της εταιρείας.

Από την άλλη μεριά, ο δικός σου στόχος είναι να αποδείξεις την καταλληλότητά σου για την προσφερόμενη θέση εργασίας. Πριν τη συνέντευξη, λοιπόν, προετοιμάσου όσο το δυνατό καλύτερα προκειμένου να πετύχεις το στόχο σου, δηλαδή την πρόσληψή σου.

Για το σκοπό αυτό αξιοποίησε το υλικό που ακολουθεί: