Προσόντα και επαγγελματικές ικανότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις από τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων

Εκτύπωση

 

Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει προσδιορίσει κάποιες επαγγελματικές ικανότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για τους υπαλλήλους της. Τα πιο σημαντικά προσόντα και επαγγελματικές ικανότητες που προσπαθούν να εντοπίσουν οι επιλογείς προσωπικού στους υποψήφιους είναι τα εξής:

Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων

Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες και στοιχεία, με τρόπο ώστε να συμβάλλει στον εντοπισμό των προβλημάτων καθώς και στο σχεδιασμό πρόσφορων λύσεων.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι:

Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Είναι η ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας ανθρώπινων σχέσεων. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει τη συλλογική και αποτελεσματική δράση μέσα επιχείρηση.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: 

Ικανότητα διοίκησης

Είναι η ικανότητα, χάρη στην οποία προτρέπετε τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: