Αναζήτηση Εθελοντικών Δράσεων

Εκτύπωση

VolunteeringHands AΗ ενασχόληση με τον εθελοντισμό είναι μία απλή αλλά ταυτόχρονα και σύνθετη διαδικασία. Μερικές φορές  προκύπτει γιατί απλά ένας φίλος ή γνωστός μας το ζήτησε. Άλλες φορές επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε μία δική μας εσωτερική ανάγκη ή επιθυμούμε την ενασχόλησή μας με συγκεκριμένους φορείς και αντικείμενα δράσης.  Και κάποιες  άλλες φορές μπορεί να μας εμπνέει μια ομάδα εργασίας ή   μπορεί να θέλουμε να βρούμε μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι κοντινό στην ηλικία μας ή στο επίπεδο των δεξιοτήτων μας.

Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε  μερικούς από τους  πιο δημοφιλής τόπους αναζήτησης για ευκαιρίες εθελοντισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.